1801: முதல் இந்திய சுதந்திரப் போர் டாக்டர்.மு.ராஜேந்திரன்

சமீபமாக ஒரு பிரச்சனை ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. குடியரசு தின விழாவில் தமிழ் நாட்டின் அலங்கார ஊர்திக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது என்று. அது குறித்து முதலமைச்சர் ஒன்றிய அரசிற்கு கடிதம் எழுதுகிறார். தமிழ் நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம் போன்ற மாநிலங்களின் ஊர்திகளுக்கு அனுமதியில்லை. ஏன் இதை வாசிப்பு தொடர்பான பதிவில் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் நான் வாசித்ததே இதனை குறித்துதான். தமிழக அரசு தனது அலங்கார ஊர்தியில் வேலு நாச்சியார், மருது சகோதரர்கள், பாரதியார், வ.உ.சி ஆகியோரை தமிழகத்தின் …

1801: முதல் இந்திய சுதந்திரப் போர் டாக்டர்.மு.ராஜேந்திரன் Read More »